Protokoll och handlingar 4 maj 2022

Här kan du ta del av protokoll och handlingar till välfärdsnämndens sammanträde den 4 maj 2022.

Protokoll

Protokoll publiceras här cirka en vecka efter välfärdsnämndens sammanträde. Ibland kan det vara två protokoll till samma sammanträde.

Protokollen publiceras utan underskrift, vill du ha en signerad kopia kontakta kommunsekreteraren, emelie.ivarson@harryda.se

Protokoll §§ 81-95, 103-112 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Protokoll §§ 96-102 Sekretess

Handlingar

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information om lokalresursplanering
  Elin Rosén, Pernilla Wallén
 3. Information om rätt till utbildning och närvaro
  Camilla Ahlin, Paula Palmdahl, Peter Wärne Atterfelt
 4. Information om kostnad per brukare år 2021 i socialtjänsten Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 5. Information om revidering av rekommenderad ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun Pdf, 345.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Godkännande av samverkansavtal mellan Mölndals stad och Härryda kommun avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria för ungdomar upp till 21 år Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 7. Redovisning av uppdrag om familjecentraler i Härryda kommun Pdf, 886.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Verksamhetsberättelse 2021 Brottsofferjouren Storgöteborg Pdf, 939.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Verksamhetsberättelse 2021 S:t Lukas Göteborg familjerådgivning Pdf, 392.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS Pdf, 157.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Preliminärantagning Hulebäcksgymnasiet 2022 Pdf, 242.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2022/2023 Pdf, 220.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Revidering av läsårstider för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2022/2023 Pdf, 255.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Tillsyn av Skogsbärets kooperativa förskola Pdf, 289.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Yttrande till Skolverket över förslag av införandet av ämnesbetyg Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från NTI Gymnasiet Macro AB Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 17. Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Praktiska Utbildning AB Pdf, 14.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 18. Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Donnergymnasiet Pdf, 520.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 19. Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Jensen Education AB Pdf, 35.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 20. Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Societas Gymnasium AB Pdf, 50.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 21. Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Aspero idrottsgymnasium Pdf, 493.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Kulturstipendium 2022 Pdf, 153.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Kulturpris 2022 Pdf, 151.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. HBTQI-pris 2022 Pdf, 156.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 25. Årets föreningsprofil 2022 Pdf, 153.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 26. Entledigande av Ing-Marie Rydén-Höök (L) som ledamot i välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor, samt fyllnadsval
 27. Delgivningar 2022 Pdf, 34.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 28. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 29. Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän
 30. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott
 31. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 och 2
 32. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 och 2
 33. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 och 2
 34. Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 och 2

Kontakt

Emelie Ivarson
kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

I handlingarna hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren:
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se