Protokoll och handlingar 12 januari 2022

Här kan du ta del av protokoll och handlingar till välfärdsnämndens sammanträde den 12 januari 2022.

Protokoll

Protokoll publiceras här cirka en vecka efter välfärdsnämndens sammanträde. Ibland kan det vara två protokoll till samma sammanträde.

Protokollen publiceras utan underskrift, vill du ha en signerad kopia kontakta kommunsekreteraren, emelie.ivarson@harryda.se

Protokoll §§ 1-16 Pdf, 1.2 MB.

Kontakt

Emelie Ivarson
kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

I handlingarna hänvisar vi ibland till separata handlingar som inte finns med i materialet. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren:
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se