Lyssna

Välfärdsnämnden

Välfärdsnämmden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även kommunens social- och arbetslöshetsnämnd.

Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäktige.

Ledamöterna sammanträder en gång i månaden och mötena är inte offentliga.
Sammanträden 2020

Välfärdsnämndens myndighetsutskott

Kontakt

Sofia Wallgren
vik kommunsekreterare
031-724 88 13
sofia.wallgren@harryda.se

GDPR Dataskyddsombud

Madeleine Arvidsson Wäli, dataskyddsombud
031-335 52 53e-post till dataskyddsombud