Lyssna

Välfärdsnämnden

Välfärdsnämmden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även kommunens social- och arbetslöshetsnämnd.

Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäktige.

Ledamöterna sammanträder en gång i månaden och mötena är inte offentliga.
Sammanträden 2021

Välfärdsnämndens myndighetsutskott

Kontakt

Emelie Ivarson
kommunsekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarson@harryda.se

GDPR Dataskyddsombud

Johan Bergström
dataskyddsombud
031- 335 52 53
e-post till dataskyddsombud