Till innehållet

Så styrs Härryda kommun

Kommunerna styrs av politiker som medborgarna väljer var fjärde år i allmänna val.

Politisk organisation

Politikerna arbetar i den politiska organisationen i kommunen och bestämmer vad som ska göras.

Organisationsskiss över politisk styrning

Politisk styrning för mandatperioden 2022-2026

Den största politiska grupperingen i kommunen är Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet. Med 22 mandat har de dock inte majoritet i kommunfullmäktige. Under mandatperioden 2022-2026 styr de kommunen i minoritet. Att styra i minoritet innebär att man måste förhandla med andra partier för att hitta majoritet inför beslut.

Näst största gruppering är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som med sina 20 mandat utgör den största oppositionen.

Sverigedemokraterna med sina 9 mandat utgör en ytterligare opposition.

Partier och mandatfördelning

Förvaltningens organisation

I Härryda kommun finns en förvaltningsorganisation med tjänstepersoner som ansvarar för det dagliga arbetet i kommunens verksamheter och förverkligar de mål som politikerna beslutat.
Förvaltning

Styrande dokument

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag och skollag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Men kommunerna har även utrymme att utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska bedrivas.
Planer och styrdokument

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-09