Till innehållet

Så fungerar Härryda kommun

Härryda är en av Sveriges 290 kommuner. Kommunen ansvarar för en stor del av den service som vi har i samhället och sköter om många saker som de boende i kommunen har nytta av.

Kommunallagen och kommunalt självstyre

Kommunens organisation och styrning regleras i kommunallagen. Lagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre, en bärande princip i det svenska samhället. Kommunerna styrs också av speciallagar som till exempel socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Det kommunala självstyret ger kommunen rätt att:

 • fatta självständiga beslut.
 • ta ut skatt av medborgarna för att kunna sköta sina uppgifter.

För dig som medborgare innebär det kommunala självstyret att du:

 • kan påverka kommunens beslut. Det gör du till exempel genom att rösta i folkomröstningar, kontakta politiker och lämna synpunkter.
 • kan överklaga kommunens beslut.

Kommunernas obligatoriska uppgifter

 • Bibliotek
 • Bostadsförsörjning
 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Gator
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Hälso- och miljöskydd
 • Kollektivtrafik (tillsammans med regionen)
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Krisberedskap
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Renhållning och avfallsplanering
 • Räddningstjänst
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Svenska för invandrare
 • Vatten och avlopp.

Exempel på uppgifter som är frivilliga för kommunen att erbjuda

 • Energi
 • Fritidsverksamhet
 • Hälso- och viss sjukvård i hemmet
 • Kultur och fritid
 • Konsumentvägledning
 • Näringslivsutveckling
 • Sysselsättning
 • Öppen förskola.

Så styrs kommunen

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Politikerna i fullmäktige väljs vart fjärde år i allmänna val.

Politikerna arbetar i den politiska organisationen i kommunen och bestämmer vad som ska göras. Det finns även en förvaltningsorganisation med tjänstepersoner som avgör hur det politikerna beslutar om ska göras, och som sköter det dagliga arbetet i kommunen.
Kommunens organisation

Styrande dokument

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag och skollag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Men kommunerna har även utrymme att utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska bedrivas.
Planer och styrdokument

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-03