Till innehållet

Bemötande- och tillgänglighetspris

Varje år delar Härryda kommun ut ett bemötande- och tillgänglighetspris. Tanken med priset är att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som arbetar för att förbättra bemötandet och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Rådet för tillgänglighet och delaktighet föreslår mottagare av priset för socialnämnden som fattar beslut. Priset på 10 000 kronor delas ut vid nationaldagsfirandet 6 juni.

Årets nomineringsperiod är avslutad

Nomineringsperioden pågår mellan 6 november 2023 och 1 mars 2024.

Vinnare 2023

Elisabeth Fransson tillsammans med pedagoghunden Saga på Rävlandaskolan.

Motivering

Vi ser det som en ytterst viktig uppgift i samhället, att alla barn i skolan får de bästa möjligheterna att fullgöra och fullfölja sin skolgång. Där bidrar Elisabeth tillsammans med sin hund Saga genom sin närvaro och engagemang på ett föredömligt sätt till detta, att få barns självförtroende att växa hos dem som inte på lång tid deltagit i undervisningen. De kommer nu tillbaka och trivs och planerar framåt.

Vinnare 2022

Magnus Ivarsson

Motivering

Bemötande och tillgänglighetspriset tilldelas Magnus Ivarsson, för hans insatser kring att göra extremsporterna alpinskidåkning och downhill tillgängliga för fler. Magnus har möjliggjort för daglig verksamhet och särskolor att få nya perspektiv och han har skapat en välkomnande miljö i en omgivning som inte förknippas med funktionsnedsättning.

Vinnare 2021

Mats Schönemann, före detta chef på Björkelids äldreboende i Rävlanda

Motivering

Mats Schöneman är alltid glad och positiv och full av nya idéer och tankar om trevliga aktiviteter för de boende på Björkelid. Han har tillsammans med sin personal arbetat fram ett hemtrevligt äldreboende med hög kompetens.

Vinnare 2020

Hampus Jaksch, fritidsledare

Motivering

Hampus Jaksch är en fritisldedare som brinner för sitt uppdrag. Med stort engagemang, kärlek och omsorg närmar han sig de elever som behöver mest stöd och hjälp i både skolan och på fritidshemmet. Genom att fokusera på möjligheter och inte problem har Hampus hjälpt hemmasittande elever att hitta tillbaka till skolan och finna glädjen i sin skolgång och utbildning. Hampus Jaksch arbetar som fritidsledare på Landvetterskolan och Härryda kommun är stolt över att ha honom som en medarbetare i kommunens verksamhet.

Vinnare 2019

Lisbeth Strömblad, pensionerad lärare

Motivering

Det är värt att uppmärksamma en person som, med stort engagemang och ett bra bemötande, arbetat med elever på gymnasiesärskolan. Hon arbetar, trots pensionering, fortfarande kvar på timmar.

Vinnare 2018

Sven-Erik Svensson, medmänniska och ledsagare

Motivering

Sven-Erik Svensson tilldelas priset för sitt långvariga, frivilliga och personliga engagemang som stöttande medmänniska för olika grupper av människor i alla åldrar. Som ledsagare till en person med alzheimersjukdom gör Sven livet lite lättare för hen och hens familj. Det ger livet med en svår funktionsnedsättning en tacksam guldkant.

Vinnare 2017

Anna Ast och Fredrik Jacobsson (D-gruppen) på Djupedalsskolan i Mölnlycke

Motivering

För sitt viktiga arbete att få eleverna inkluderade, få de att känna sig som en i gruppen och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förmågor. Eleverna får stöd och hjälp och i den mån det går återvända till sina ursprungsklasser. Ett gott bemötande är särskilt viktigt för dessa elever.

Vinnare 2016

Victor Aitman, Torgil Persson och Agneta Ljungmark - IT-coacher

Motivering

I sin roll som it-coachers får personer över 65 år och personer med funktionsnedsättning hjälp med dagens informationsteknologi. Detta sker på it-caféer och kurser, men det väsentliga är att man även erbjuder hjälp och undervisning hemma hos "eleverna" som får ökad kunskap om it i sin vardag och därmed ökad delaktighet i samhället.

Vinnare 2015

Per Svensson - tränare i Landvetter Judoklubb.

Motivering

Per Svensson har under drygt tio år gjort judosporten tillgänglig för barn och ungdomar med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Hans träning gör det möjligt för dem att delta i kommunens föreningsverksamhet på lika villkor vilket främjar både självkänsla och samhörighet.

Vinnare 2014

Gunilla Sudow - socialbibliotekarie på Mölnlycke bibliotek.

Motivering

Gunilla Sudow har under lång tid i Härryda kommun bedrivit ett framgångsrikt arbete med att sprida material kring alternativ kommunikation. Exempelvis lättläst litteratur och informativa hjälpmedel via dator, ljud och symbolskrift. Hon har också initierat lättläst på kommunens webbplats och anordnat IKT-mässor som fått stort genomslag. Sammanfattningsvis anser vi att Gunilla Sudow har ökat tillgängligheten och öppnat nya världar för många som annars skulle stått utanför.

Kontakt

Håkan Hammarbäck, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-04