Till innehållet

Rådet för tillgänglighet och delaktighet

Rådet för tillgänglighet och delaktighet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de lokala organisationer som verkar för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Ledamöter 2023-2026

Företrädare för organisationerna

  • Elisabet Hörle, Handikappades Riksförbund (DHR) Mölndal-/Härrydaavdelningen
  • Birgitta Garnemark och Eva Sördal, Demensföreningen Mölndal-Härryda (RDR)
  • Katarina Lindström, Astma och allergiföreningen (AFF) Mölndal/Härryda
  • Katarina Kasperson, Autism och Aspergerförening (AAF) och Personskadeförbundet (RTP)
  • Göran Fohlin, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB)
  • Kjell Jansson, Riksförbundet Hjärtlung Mölndal, Härryda, Partille
  • Jenny Bramstång och Åsa Gunnarsdotter, Synskadades riksförbund (SRF) Mölndal-Härryda-Partille

Möten 2022

  • Torsdag 23 februari

Handlingar

  • Torsdag 23 februari

Protokoll

  • Torsdag 23 februari

Instruktion

Instruktion för rådet för tillgänglighet och delaktighet Pdf, 170.5 kB.

Kontakt

Annika Andersson, sekreterare

Eva Karlsson, ordförande

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-25