Till innehållet

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet i Härryda kommun är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Härryda kommun och företrädare för polismyndigheten samt företag och organisationer med intresse i brottspreventiva frågor.

Rådet ska verka för att öka kunskapen om kriminalitet, dess orsaker och effekter samt verka för att skapa engagemang runt brottsförebyggande frågor.

Ledamöter 2023-2026

Representanter från förvaltningen

 • Pia Alhäll, kommundirektör
 • Per- Arne Larsson, sektorschef för teknik och förvaltningsstöd
 • Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning och kultur
 • Malin Johansson, sektorschef för socialtjänst
 • Louise Skålberg, sektorschef för samhällsbyggnad
 • Per Mood, säkerhetschef
 • Nicklas Svensson, säkerhetssamordnare

Deltar på rådets sammanträden gör även representanter från polismyndigheten och Securitas.

Möten 2023

 • Fredagen den 10 mars
 • Måndagen den 15 maj
 • Måndagen den 2 oktober
 • Fredagen den 1 december

Instruktion

Instruktion för brottsförebyggande rådet Pdf, 132.6 kB.

Kontakt

Zelda Thunberg, sekreterare

Nicklas Svensson, säkerhetssamordnare

Per Vorberg, ordförande

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-01