Till innehållet

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet i Härryda kommun är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Härryda kommun och företrädare för polismyndigheten samt företag och organisationer med intresse i brottspreventiva frågor.

Rådet ska verka för att öka kunskapen om kriminalitet, dess orsaker och effekter samt verka för att skapa engagemang runt brottsförebyggande frågor.

Ledamöter 2023-2026

Representanter från förvaltningen

  • Pia Alhäll, kommundirektör
  • Per- Arne Larsson, sektorschef för teknik och förvaltningsstöd
  • Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning och kultur
  • Malin Johansson, sektorschef för socialtjänst
  • Louise Skålberg, sektorschef för samhällsbyggnad
  • Per Mood, säkerhetschef
  • Nicklas Svensson, säkerhetssamordnare

Deltar på rådets sammanträden gör även representanter från polismyndigheten och Securitas.

Möten 2024

  • Tisdag 14 maj
  • Onsdag 2 oktober

Instruktion

Instruktion för brottsförebyggande rådet Pdf, 132.6 kB.

Kontakt

Oskar Anlend, sekreterare

Nicklas Svensson, säkerhetssamordnare

Per Vorberg, ordförande

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-11