Lyssna

Lennart Winqvist (SP)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i tillfällig beredning för demokratifrågor 12 november 2020 - 31 december 2021
  • Ledamot i rådet för idéburna organisationer 2020-2022