Karin Wickman (M)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i rådet för tillgänglighet och delaktighet 2019-2022