Lyssna

Mats Werner (S)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i miljö- och bygglovsnämnden 2019-2022
  • Ersättare i Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs fullmäktige 1 december 2018 - 30 november 2022
  • Nämndeman i Göteborgs tingsrätt 2016-2019
  • Nämndeman i Kammarrätten Göteborg