Steinar Walsö-Kanstad (KP)

  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i valberedningen 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Förste ersättare till kommunens ombud i Härryda Vatten och Avfall AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023