Tony Wahl (C)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ledamot i ekonomiutskottet 2019-2022
  • Kommunens ombud i bolagsstämma för Landvetter Södra Utveckling AB 2019 - 2022