Danuta Wahlberg (SD)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ersättare i kommunfullmäktige 25 januari 2021-14 oktober 2022
  • Ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 25 januari 2021-2022