Gun Wågsjö (C)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i valberedningen 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Ersättare i myndighetsutskottet 2019-2022
  • Adjungerad i Wendelsbergs folkhögskolas styrelse 2019-2022
  • Borgerlig begravningsofficiant 2019-2022
  • Gruppledare för Centerpartiet Härryda kommun