Lyssna

Martin Tengfjord (SP)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 25 april 2019 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ersättare i miljö- och bygglovsnämnden 2019-2022
  • Ersättare i ekonomiutskottet 2019-2022