Lisa Suvén (M)

  • Ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 18 februari 2021 - 2022