Patrik Strömsten (SD)

  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i valberedningen 12 november 2020 - 14 oktober 2022.