Marie Strid (MP)

  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ersättare i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Ledamot i kommunstyrelsens utskott för arbete med ny översiktsplan (ÖP-utskott) 21 oktober 2021-31 december 2022