Marie Strid (MP)

  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ersättare i välfärdsnämnden 2019-2022