Lyssna

Madeleine Söderlund (KD)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • 1.e vice ordförande i miljö- och bygglovsnämnden 2019-2022
  • Ledamot i pensionärsrådet 2019-2022


Kontakt

Madeleine Söderlund
0704-71 98 71
madeleine.soderlund@politiker.harryda.se