Lyssna

Oskar Sköld (S)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Ledamot i rådet för funktionshinderfrågor 2019-2022