Oskar Sköld (S)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Tillfällig ersättare i myndighetsutskottet
  • Ledamot i rådet för tillgänglighet och delaktighet 2019-2022
  • Ledamot i styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB från 1 januari 2021 till och med ordinarie bolagsstämma 2023