Ronny Sjöberg (C)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ledamot i kommunstyrelsens utskott för arbete med ny översiktsplan (ÖP-utskott) 21 oktober 2021-31 december 2022
  • Ordförande i rådet för tillgänglighet och delaktighet 2019-2022