Ronny Sjöberg (C)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ordförande i rådet för funktionshinderfrågor 2019-2022