Lyssna

Bengt Sandén (SD)

  • Revisor för perioden 1 januari 2019-31 december 2022
  • Lekmannarevisor för Härryda Vatten och Avlopp AB till ordinarie bolagsstämma 2023
  • Ersättare för lekmannarevisor för Landvetter Södra Utveckling AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023
  • Ersättare för lekmannarevisor för Härryda Energi AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023
  • Ersättare för lekmannarevisor för Härryda Energi Elhandel AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023