Weine Samuelsson (M)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ordförande i valnämnden 2019-2022