Ing-Marie Samuelsson (S)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ersättare i styrelsen för Renova AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023
  • Ersättare i styrelsen för Renova Miljö AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023
  • Ersättare i styrelsen för Härryda Energi AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023.