Ros-Marie Sädås (MP)

  • Ledamot i rådet för funktionshinderfrågor 4 mars 2021 - 2022