Per Olov Risman (SD)

  • Ledamot i välfärdsnämnden 25 januari 2021 - 2022
  • Ersättare i kommunstyrelsen 10 december 2020 - 2022
  • Ordförande Sverigedemokraterna Härryda