Kitt Rehn-Magnusson(C)

  • Ersättare i valnämnden 2019-2022
  • Ledamot i pensionärsrådet 2019-2022