Grim Pedersen (M)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ordförande i miljö- och bygglovsnämnden 2019-2022
  • Ledamot i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 2019-2022
  • Ersättare till kommunens ombud i bolagsstämma för Landvetter Södra Utveckling AB 2019 - 2022.