Lyssna

Birgitta Olsson (MP)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i miljö- och bygglovsnämnden 2019-2022

Kontakt

Birgitta Olsson
Mobil 0703-14 84 45
birgitta.olsson@politiker.harryda.se