Birgitta Olsson (MP)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i miljö- och bygglovsnämnden 2019-2022