Anders Norlin (M)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 2019-2022
  • Ledamot i styrelse för Härryda Energi AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023
  • Ersättare i styrelsen för Härryda Energi Elhandel AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023