Roger Nordman (M)

Poträtt av Roger Nordman
  • Ordförande i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022.