Patrik Nordgren (-)

  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 2019-2022
  • Ordförande i rådet för idéburna organisationer 2019-2022
  • Ledamot i ungdomsrådet 2019-2022
  • Ledamot i tillfälliga beredningen för demokratifrågor 20 maj 2021 - 31 december 2021