Ulrika Nordenstam (M)

  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i välfärdsnämnden 1 april 2020-2022
  • Ersättare i styrelsen för Härryda Energi AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023