Karina Nilsson (MP)

  • Nämndeman i Göteborgs tingsrätt 2020-2023