Björn Mattsson (V)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i tillfällig beredning för demokratifrågor 12 november 2020 - 31 december 2021
  • Ersättare i kommunstyrelsen 10 december 2020-2022