Björn Mattsson (V)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i kommunstyrelsen 10 december 2020-2022