Ing-Britt Magnusson (S)

  • Revisor för perioden 1 januari 2019-31 december 2022
  • Lekmannarevisor för Förbo AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023