Björn Magnusson (S)

Foto: Jan Kwarnmark
  • 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Vice ordförande i valberedningen 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Vice ordförande i styrelse för Härryda Energi AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023
  • Vice ordförande i styrelse för Härryda Energi Elhandel AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023
  • Ersättare till kommunens ombud i bolagsstämma för Landvetter Södra Utveckling AB 2019 - 2022
  • Andre ersättare till kommunens ombud i Härryda Vatten och Avfall AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023
  • Gruppledare för Socialdemokraterna Härryda kommun