Peter Ljunggren (SD)

  • Ersättare i välfärdsnämnden 25 januari 2021 - 2022