Evalotta Liljenzin (M)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Ledamot i styrelsen för samordningsförbundet Insjöriket (FINSAM) för perioden 1 april 2015-31 mars 2019