Hans Larsson (M)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i miljö- och bygglovsnämnden 2019-2022