Lyssna

Robert Langholz (S)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ersättare till kommunens gode män i lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruksfrågor 2019-2022
  • Ersättare för kommunens ombud i Förbo AB 2019-2022
  • Ersättare i styrelsen för Härryda Energi AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023.

Kontakt

Robert Langholz
0703-25 38 39
robert.langholz@politiker.harryda.se