Lars Landrö (KD)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 12 maj 2021 - 14 oktober 2022