Lars Landrö (KD)

  • Ersättare i kommunfullmäktige 12 maj 2021 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 11 november 2021-2022