Erik Lagerström (L)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ersättare i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ersättare i styrelsen för Härryda Energi AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023.
  • Ersättare till kommunens ombud i Renova AB 2019-2022
  • Ersättare i vattenråd för Mölndalsåns avrinningsområde 2019-2022
  • Ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling 20 augusti 2020-2022
  • Ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 20 augusti 2020-2022
  • Ersättare för kommunens ombud i Göta Älvs vattenvårdsförbund
    20 augusti 2020-2022