Kersti Lagergren (M)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ledamot i kommunstyrelsen 2019-2022
  • Ledamot i ekonomiutskottet 2019-2022
  • Ersättare i välfärdsnämnden 19 maj 2022-2022
  • Ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 2019-2022
  • Kommunens ombud i Gryaab AB 2019-2022
  • Kommunens ombud i Härryda Vatten och Avfall AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023
  • Ordförande i pensionärsrådet 2019-2022