Katarina Kristiansson (MP)

  • Ledamot i styrelse för Härryda Energi AB från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023
  • Ledamot i ungdomsrådet 2019-2022