Presentation av Maria Kornevik Jakobsson

Maria Kornevik Jakobsson (C) är kommunens tredje kommunalråd från årsskiftet. Hon är dessutom ordförande för den nytillsatta välfärdsnämnden som behandlar ärenden inom utbildning, socialtjänst samt kultur och fritid.

3 frågor till Maria Kornevik Jakobsson:

1. Kommer invånarna att märka av att vi har ett nytt kommunalråd, hur i så fall?

– Kanske inte till en början, men förhoppningsvis efter ett tag. Skola och socialtjänst är till stor del lagbundna verksamheter och det ska vi följa och inte tulla på. Men jag tror att vi kan tolka lagarna bättre. Mycket är bra, men allt kan bli bättre.

2. Vad brinner du mest för?

– De som följt mig vet att barnen är mitt största fokus. Ju yngre barn, desto mer resurser behöver vi tillsätta och jag är övertygad om att vi kan räkna hem de här satsningarna i ett längre perspektiv. Jag vill bygga ett samhälle där de ska kunna växa upp till stabila, trygga vuxna.

3. Hur ser du på din nya roll?

– Det känns både spännande och roligt, men det finns förstås stora utmaningar också. Att unga mår så dåligt att de väljer att ta sitt liv är en av dem. Att vi kan ta hand om våra nyanlända så att de kommer i arbete är en annan.

– Mycket pekar på att vi går in i en lågkonjunktur och det innebär sämre skatteintäkter. Mitt uppdrag är att se till att vi kan behålla välfärden, för sämre tider ska inte påverka dem som behöver oss mest.

Läs mer om välfärdsnämnden