Maria Kornevik Jakobsson (C)

Foto: Anna Sigvardsson
 • Kommunalråd 2019-2022
 • Ledamot i kommunfullmäktige
  15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
 • Ordförande i välfärdsnämnden 2019-2022
 • Ordförande i myndighetsutskottet 2019-2022
 • Ledamot i brottsförebyggande rådet 2019-2022
 • Ledamot i ungdomsrådet 2019-2022
 • Ersättare i Göteborgsregionens (GR) förbundsfullmäktige 2019-2022
 • Ledamot i Göteborgsregionens (GR) utbildningsgrupp 2019-2022
 • Ledamot i Patientnämnden Göteborg 2019-2022
 • Ledamot i politiskt samråd vårdsamverkan Göteborgsområdet 2019-2022
 • Ledamot i Tolkförmedling Väst 2019-2022
 • Ledamot i styrelsen för samordningsförbundet Insjöriket (FINSAM) för perioden 18 maj 2020 och till och med 31 mars 2023
 • Borgerlig vigselförrättare 2019-2022.
 • Nämndeman i Göteborgs tingsrätt 31 mars 2022 - 2023