Kontakt
Lyssna

Maria Kornevik Jakobsson (C)

Foto: Anna Sigvardsson
  • Kommunalråd 2019-2022
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • Ordförande i välfärdsnämnden 2019-2022
  • Ordförande i myndighetsutskottet 2019-2022
  • Ledamot i brottsförebyggande rådet 2019-2022
  • Ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige 2019-2022
  • Ledamot i politiskt samråd vårdsamverkan Göteborgsområdet 2019-2022
  • Ledamot i Tolkförmedling Väst 2019-2022
  • Ledamot i Förvaltningshögskolans råd för utbildning och forskning 2019-2022
  • Borgerlig vigselförrättare 2019-2022

Kontakt

Maria Kornevik Jakobsson
031 - 724 87 20
maria.kornevik.jakobsson@harryda.se