Sven Karlsson (M)

Foto: Jan Kwarnmark
  • Ledamot i kommunfullmäktige 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022
  • 1:e vice ordförande i välfärdsnämnden 1 april 2020-2022
  • Ledamot i myndighetsutskottet 2019-2022
  • Ordförande i välfärdsnämndens arbetsgrupp för
    ekonomifrågor
  • Ersättare i politiskt samråd vårdsamverkan i Göteborgsområdet 2020-2022
  • Nämndeman i Göteborgs tingsrätt 2020-2023
  • Ledamot i rådet för idéburna organisationer 2019-2022