Holger Karlsson (C)

Foto: Jan Kwarnmark
  • God man vid lantmäteriförrättningar, jord- och skogsbruksfrågor 2019-2022
  • Ersättare för kommunens ombud i Lygnerns vattenråd 2019-2022
  • Ersättare i vattenråd för Lygnerns avrinningsområde 2019-2022